View photo
 • 1 hour ago
 • 22
View photo
 • 1 hour ago
 • 14833
View photo
 • 1 hour ago
 • 23009

Lần đầu làm chuyện đó, ngồi măt đần thối xong chuyển qua cười như tên không bình thường :3

View text
 • 23 hours ago
 • 4
View photo
 • 1 day ago
 • 1216
View photo
 • 1 day ago
 • 543
View photo
 • 1 day ago
 • 5627
View photo
 • 1 day ago
 • 9250

Xong rồi, làm được bao nhiêu giờ nó có nguy cơ mất hết :(((
Điên rồi ==

View quote
 • 1 day ago
 • 3
View photo
 • 2 days ago
 • 30
View photo
 • 2 days ago
 • 10987
View photo
 • 2 days ago
 • 302637
View photo
 • 2 days ago
 • 1657
View photo
 • 2 days ago
 • 79508
View photo
 • 2 days ago
 • 256