View photo
 • 3 days ago
 • 156
View photo
 • 3 days ago
 • 325
View photo
 • 1 week ago
 • 51692
View photo
 • 1 week ago
 • 705
View photo
 • 1 week ago
 • 80
View photo
 • 1 week ago
 • 1680
View photo
 • 1 week ago
 • 1156

Cây có lá
Cây còn đung
Cây trút lá
Cây đứng lặng
Ừ thì!
Im lặng?
Mây chạy nước trôi
Gió kia bay
Cành lá đu
Ừ thì!
Lòng cũng vậy
Muốn lặng, muốn yên
Mà đâu dễ
Ừ thì!
Đêm yên?
Đêm đâu có yên
Vẫn đó
Tiếng phố thị
Tiếng nhạc, tiếng người
Hòa nhau ru đời
Ru ta?
Ừ thì!
Ru ta ngủ
Ru ta yên
Hay có chăng
Thao thức với ai
Ừ thì!
Lụi?
Lụi sáng
Lụi cả màn đêm
Lụi tiếng lòng
Ừ thì!

View text
 • 1 week ago
 • 4
View photo
 • 1 week ago
 • 8323
View photo
 • 1 week ago
 • 176
View photo
 • 1 week ago
 • 142710
View photo
 • 1 week ago
 • 3586
View photo
 • 2 weeks ago
 • 184769
View photo
 • 2 weeks ago
 • 84
View photo
 • 2 weeks ago
 • 2622